Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Kontakt Cykelklub

Viby Idrætscenter
Lindevej 32
4130 Viby Sjælland

Tlf.: +45 3026 2821
Mail: formand@vibyif-cykling.dk

Find os her

Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling i Viby Cykelklub 5. marts 2018 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling i Viby Cykelklub 5. marts 2018 kl. 19.00

1     Valg af dirigent og referent
Dirigent: Inga Skjærris
Referent: Jesper Thougaard
Stemmetæller: XX

2.    Formandens beretning
Godkendt af forsamlingen

3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet godkendt af forsamlingen

4.    Fastsættelse af kontingent
Medlemskontingent for 2019 fastsat til 300 kr.

5.    Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af formand:  
Valg af kasserer:

Såvel formand som kasserer genopstiller ikke. Der meldte sig umiddlebart ikke
kandidater til posterne.

Den afgående formand og afgående kasserer fortsætter midlertidigt på deres poster
til udgangen af cykelsæsonen (ultimo september 2018).

Bestyrelsen har i opdrag at finde kandidater til formands- og kassererposterne. Herefter
skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg af formand og
kasserer som eneste punkt på dagsorden.

7.    Valg af bestyrelsessuppleanter (2 stk)
       1. Bestyrelsesmedlem: Tom Gren
       2. Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Jørgensen

8.    Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab
Formand og næstformand

9.    Valg af suppleant til Viby idrætsforenings repræsentantskabet
John Danielsen

10.  Eventuelt
Sæsonstart fastsat til 15. april kl 10:00

Referent:


       Jesper Thougaard

Se hele nyheden Skrevet af Formand

Få nyhederne som RSS

 

Referat af ordinær generalforsamling i Viby Cykelklub 5. marts 2018 kl. 19.00
Referat af ordinær generalforsamling i Viby Cykelklub 5. marts 2018 kl. 19.00

Se hele nyheden

Få nyhederne som RSSViby Cykelklub
er medlem af